התפלגות אפיקי השקעות

הרכב נכסים 01.2024הרכב נכסים 02.2024הרכב נכסים 03.2024הרכב נכסים 04.2024
הרכב נכסים 09.2023הרכב נכסים 10.2023הרכב נכסים 11.2023הרכב נכסים 12.2023
הרכב נכסים 05.2023הרכב נכסים 06.2023הרכב נכסים 07.2023הרכב נכסים 08.2023
הרכב נכסים 01.2023הרכב נכסים 02.2023הרכב נכסים 03.2023הרכב נכסים 04.2023
הרכב נכסים 09.2022הרכב נכסים 10.2022הרכב נכסים 11.2022הרכב נכסים 12.2022
הרכב נכסים 05.2022הרכב נכסים 06.2022הרכב נכסים 07.2022הרכב נכסים 08.2022
הרכב נכסים 01.2022הרכב נכסים 02.2022הרכב נכסים 03.2022הרכב נכסים 04.2022
הרכב נכסים 09.2021 הרכב נכסים 10.2021 הרכב נכסים 11.2021 הרכב נכסים 12.2021
הרכב נכסים 05.2021הרכב נכסים 06.2021 הרכב נכסים 07.2021הרכב נכסים 08.2021
הרכב נכסים 01.2021הרכב נכסים 02.2021הרכב נכסים 03.2021הרכב נכסים 04.2021
הרכב נכסים 09.2020הרכב נכסים 10.2020הרכב נכסים 11.2020הרכב נכסים 12.2020
הרכב נכסים 05.2020הרכב נכסים 06.2020הרכב נכסים 07.2020הרכב נכסים 08.2020
הרכב נכסים 01.2020הרכב נכסים 02.2020הרכב נכסים 03.2020הרכב נכסים 04.2020
הרכב נכסים 09.2019הרכב נכסים 10.2019הרכב נכסים 11.2019הרכב נכסים 12.2019
הרכב נכסים 05.2019הרכב נכסים 06.2019הרכב נכסים 07.2019הרכב נכסים 08.2019
הרכב נכסים 01.2019הרכב נכסים 02.2019הרכב נכסים 03.2019הרכב נכסים 04.2019

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ