רשימות נכסים רבעוניות

רשימת נכסים 12/2023סקירת רו”ח 12/2023
רשימת נכסים 09/2023סקירת רו”ח 09/2023
רשימת נכסים 06/2023סקירת רו”ח 06/2023
רשימת נכסים 03/2023סקירת רו”ח 03/2023
רשימת נכסים 12/2022סקירת רו”ח 12/2022
רשימת נכסים 09/2022סקירת רו”ח 09/2022
רשימת נכסים 06/2022סקירת רו”ח 06/2022
רשימת נכסים 03/2022סקירת רו”ח 03/2022
רשימת נכסים 12/2021סקירת רו”ח 12/2021
רשימת נכסים 09/2021 סקירת רו”ח 09/2021
רשימת נכסים 06/2021 סקירת רו”ח 06/2021
רשימת נכסים 03/2021סקירת רו”ח 03/2021
רשימת נכסים 12/2020סקירת רו”ח 12/2020
רשימת נכסים 09/2020סקירת רו”ח 09/2020
רשימת נכסים 06/2020סקירת רו”ח 06/2020
רשימת נכסים 03/2020סקירת רו”ח 03/2020
רשימת נכסים 12/2019סקירת רו”ח 12/2019
רשימת נכסים 09/2019סקירת רו”ח 09/2019
רשימת נכסים 06/2019סקירת רו”ח 06/2019
רשימת נכסים 03/2019סקירת רו”ח 03/2019
רשימת נכסים 12/2018סקירת רו”ח 12/2018
רשימת נכסים 09/2018סקירת רו”ח 09/2018
רשימת נכסים 06/2018סקירת רו”ח 06/2018
רשימת נכסים 03/2018סקירת רו”ח 03/2018
רשימת נכסים 12/2017סקירת רו”ח 12/2017
רשימת נכסים 09/2017סקירת רו”ח 09/2017
רשימת נכסים 06/2017סקירת רו”ח 06/2017
רשימת נכסים 03/2017סקירת רו”ח 03/2017

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ