צור קשר עמיתים

    * לכל פניה יש לצרף צילום ת.ז. קריא , אם פנייתך הינה עדכון פרטיך האישיים, יש לצרף גם ספח של ת.ז.

    ניתן להעביר כל קובץ בגודל של 10M לכל היותר

    כתובת:טל’:פקס:דואלאיש קשר
    כנפי נשרים 22 ירושלים 95464074-748196703-5750811yaelh@court.gov.ilיעל