צור קשר מעסיקים

    ניתן להעביר כל קובץ בגודל של 10M לכל היותר

    כתובת:טל’:פקס:דואלאיש קשר
    כנפי נשרים 22 ירושלים 9546402-655695503-5750811yaelh@court.gov.ilיעל
    החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ