תשואות

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (נןבמבר 2020)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (12/2019-11/2020)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(12/2017-11/2020)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(12/2015-11/2020)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   (12/2015-11/2020)
2.235710%2.98%3.82%3.68%0.57