תשואות

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (דצמבר 2022)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (01/2022-12/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(01/2020-12/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(01/2018-12/2022)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   (01/2017-12/2022)
9.17%-9.17%-2.73%3.24%0.32

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ