תשואות

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (מרץ 2022)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (04/2021-03/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(04/2020-03/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(04/2018-03/2022)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   (04/2017-03/2022)
0.10197%10.58%8.17%6.45%1.11

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ