תשואות

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (דצמבר 2023)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (01/2023-12/2023)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(01/2021-12/2023)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(01/2019-12/2023)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
(01/2019-12/2023)
13.46%13.45%5.68%6.41%0.64

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ