תשואות

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (מרץ 2023)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (04/2022-03/2023)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(04/2021-03/2023)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(04/2019-03/2023)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
(04/2018-03/2023)
2.77%6.74%-7.61%4.11%0.39

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ