תשואות

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (מרץ 2024)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (04/2023-03/2024)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(04/2021-03/2024)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(04/2019-03/2024)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
(04/2019-03/2024)
4.69%15.57%6.03%6.41%0.72

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ