תשואות

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (אוגוסט 2022)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (09/2021-08/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(09/2020-08/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(09/2018-08/2022)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   (09/2017-08/2022)
4.08%-0.65%-5.92%5.02%0.69

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ