תשואות

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (פברואר 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (03/2020-02/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(03/2018-02/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(03/2016-02/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   (03/2016-02/2021)
2.0920%8.41%5.02%5.28%0.79