תשואות

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (ספטמבר 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (10/2020-09/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(10/2018-09/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(10/2016-09/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   (10/2016-09/2021)
9.98140%17.33%6.61%6.10%1.02