תשואות

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (אפריל 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (05/2020-04/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(05/2018-04/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(05/2016-04/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   (05/2016-04/2021)
5.46940%17.26%6.15%5.51%0.90