תשואות

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (יולי 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (08/2020-07/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(08/2018-07/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(08/2016-07/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   (08/2016-07/2021)
7.267650%16.12%6.18%5.47%0.93