תשואות

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (יולי 2023)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (08/2022-07/2023)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(08/2021-07/2023)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(08/2019-07/2023)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
(08/2018-07/2023)
11.85%5.38%7.99%5.36%0.65

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ