דוחות חודשיים

2024

דו”ח חודשי 01/2024דו”ח חודשי 02/2024דו”ח חודשי 03/2024

2023

דו”ח חודשי 10/2023דו”ח חודשי 11/2023דו”ח חודשי 12/2023
דו”ח חודשי 07/2023דו”ח חודשי 08/2023דו”ח חודשי 09/2023
דו”ח חודשי 04/2023דו”ח חודשי 05/2023דו”ח חודשי 06/2023
דו”ח חודשי 01/2023דו”ח חודשי 02/2023דו”ח חודשי 03/2023

2022

דו”ח חודשי 10/2022דו”ח חודשי 11/2022דו”ח חודשי 12/2022
דו”ח חודשי 07/2022דו”ח חודשי 08/2022דו”ח חודשי 09/2022
דו”ח חודשי 04/2022דו”ח חודשי 05/2022דו”ח חודשי 06/2022
דו”ח חודשי 01/2022דו”ח חודשי 02/2022דו”ח חודשי 03/2022

2021

דו”ח חודשי 10/2021 דו”ח חודשי 11/2021 דו”ח חודשי 12/2021
דו”ח חודשי 07/2021 דו”ח חודשי 08/2021 דו”ח חודשי 09/2021
דו”ח חודשי 04/2021דו”ח חודשי 05/2021 דו”ח חודשי 06/2021
דו”ח חודשי 01/2021דו”ח חודשי 02/2021דו”ח חודשי 03/2021

2020

דו”ח חודשי 10/2020דו”ח חודשי 11/2020דו”ח חודשי 12/2020
דו”ח חודשי 07/2020דו”ח חודשי 08/2020דו”ח חודשי 09/2020
דו”ח חודשי 04/2020דו”ח חודשי 05/2020דו”ח חודשי 06/2020
דו”ח חודשי 01/2020דו”ח חודשי 02/2020דו”ח חודשי 03/2020

2019

דו”ח חודשי 10/2019דו”ח חודשי 11/2019דו”ח חודשי 12/2019
דו”ח חודשי 07/2019דו”ח חודשי 08/2019דו”ח חודשי 09/2019
דו”ח חודשי 04/2019דו”ח חודשי 05/2019דו”ח חודשי 06/2019
דו”ח חודשי 01/2019דו”ח חודשי 02/2019דו”ח חודשי 03/2019

2018

דו”ח חודשי 10/2018דו”ח חודשי 11/2018דו”ח חודשי 12/2018
דו”ח חודשי 07/2018דו”ח חודשי 08/2018דו”ח חודשי 09/2018
דו”ח חודשי 04/2018דו”ח חודשי 05/2018דו”ח חודשי 06/2018
דו”ח חודשי 01/2018דו”ח חודשי 02/2018דו”ח חודשי 03/2018

2017

דו”ח חודשי 10/2017דו”ח חודשי 11/2017דו”ח חודשי 12/2017
דו”ח חודשי 07/2017דו”ח חודשי 08/2017דו”ח חודשי 09/2017
דו”ח חודשי 04/2017דו”ח חודשי 05/2017דו”ח חודשי 06/2017
דו”ח חודשי 01/2017דו”ח חודשי 02/2017דו”ח חודשי 03/2017

2016

דו”ח חודשי 10/2016דו”ח חודשי 11/2016דו”ח חודשי 12/2016
דו”ח חודשי 07/2016דו”ח חודשי 08/2016דו”ח חודשי 09/2016
דו”ח חודשי 04/2016דו”ח חודשי 05/2016דו”ח חודשי 06/2016
דו”ח חודשי 01/2016דו”ח חודשי 02/2016דו”ח חודשי 03/2016

2015

דו”ח חודשי 10/2015דו”ח חודשי 11/2015דו”ח חודשי 12/2015
דו”ח חודשי 07/2015דו”ח חודשי 08/2015דו”ח חודשי 09/2015
דו”ח חודשי 04/2015דו”ח חודשי 05/2015דו”ח חודשי 06/2015
דו”ח חודשי 01/2015דו”ח חודשי 02/2015דו”ח חודשי 03/2015

2014

דו”ח חודשי 10/2014דו”ח חודשי 11/2014דו”ח חודשי 12/2014
דו”ח חודשי 07/2014דו”ח חודשי 08/2014דו”ח חודשי 09/2014
דו”ח חודשי 04/2014דו”ח חודשי 05/2014דו”ח חודשי 06/2014
דו”ח חודשי 01/2014דו”ח חודשי 02/2014דו”ח חודשי 03/2014

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ