תלונות ופניות הציבור

ממונה על פניות ציבור

לתשומת ליבכם, עומד לרשותכם ערוץ ישיר למבקר הפנים של קופת התגמולים של שופטים:

רמי אלחנתי – rami@kacpa.co.il

תוכלו להעביר אליו כל פניה בנושא הקשור לקופה או לחשבונכם בקופה.מבקר הפנים, בתוקף תפקידו, חייב לבדוק באופן רציני, מסודר ובסודיות.

כתובתו: משרד קדמי אלחנתי רו”ח, רח` שלמה (מומו) הלוי 5, הר חוצבים, ירושלים.

מלאו פרטים בטופס הבא לשליחת פנייה

    * לכל פניה יש לצרף צילום ת.ז. קריא , אם פנייתך הינה עדכון פרטיך האישיים, יש לצרף גם ספח של ת.ז.

    ניתן להעביר כל קובץ בגודל של 10M לכל היותר

    החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ