תלונות ופניות הציבור

ממונה על פניות ציבור

לתשומת ליבכם, עומד לרשותכם ערוץ ישיר למבקר הפנים של קופת התגמולים של שופטים:

אפרת לוי תשובה – efrat@vardilot.co.il

תוכלו להעביר אליו כל פניה בנושא הקשור לקופה או לחשבונכם בקופה.מבקר הפנים, בתוקף תפקידו, חייב לבדוק באופן רציני, מסודר ובסודיות.

כתובתו: משרד רו”ח לוטרבך ושות’, בצלאל 3 רמת גן 5252103.

מלאו פרטים בטופס הבא לשליחת פנייה

    * לכל פניה יש לצרף צילום ת.ז. קריא , אם פנייתך הינה עדכון פרטיך האישיים, יש לצרף גם ספח של ת.ז.

    ניתן להעביר כל קובץ בגודל של 10M לכל היותר

    החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ