18.3.2020 – עדכון הערכות שעת חירום

עמיתות ועמיתים יקרים של קרן ההשתלמות לשופטים,

ימים לא קלים עוברים על אזרחי מדינית ישראל בעקבות התפרצות נגיף הקורנה בארץ ובעולם ואנו תקווה כי אלה יחלפו במהרה.

אנו, מנהלי קרן ההשתלמות לשופטים, פועלים ימים כלילות, לרבות באמצעות נושאי המשרה ובעלי תפקידים מטעמנו לשמירה על פעילותה שוטפת של הקרן גם בעת החירום תוך עמידה בהוראות והנחיות הגורמים המוסמכים.

בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון כינסה החברה את דירקטוריון החברה לדיון דחוף בנושא היערכות החברה להתפרצות נגיף הקורונה. במסגרת דיון זה התקבל דיווח מאת הגורם המתפעל ומנהל ההשקעות בדבר מוכנותם ויכולתם להמשיך לספק את השירותים בשעת החירום, לרבות באמצעות עבודה מרחוק וגיבוי למקרה של נבצרות. בנוסף, התקבל דיווח מאת מנהל אבטחת המידע ומנהל הסיכונים של החברה.

בימים אלו, התנודתיות בשוק ההון גבוהה מאוד. לצד ירידות יש גם עליות ואף נוצרות הזדמנויות לרכישות, בתקווה שיישאו פירות בעתיד. וועדת ההשקעות של החברה מקיימת דיונים תכופים, במסגרתם נבחנות מידי יום פעילות השווקים ומתקבלות החלטות אד הוק בדבר ניהול השקעות נכסי הקרן, הכל על מנת לצמצם במידת האפשר את השפעת האירועים על הנכסים המנוהלים בקרן.

אנו עושים את מירב המאמצים להמשיך ולעמוד לרשותכם בכל עת בכל שאלה ובקשה. לרשותכם עומד אתר החברה ומענה זמין לכל פניה.

נאחל לכולנו כי נצלח את הימים הקשים בבריאות טובה.  

בברכה,

השופטת צילה צפת, סגנית נשיא

בית המשפט המחוזי תל-אביב

מנכ”לית החברה לניהול קרן ההשתלמות לשופטים בע”מ

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ