בדיקת זכאות מוטבים של עמית נפטר

הליך בדיקת הזכאות של מוטבים בחשבון עמית נפטר.

במידה והנך מוטב או יורש בקרן ההשתלמות לשופטים, להלן הליך בדיקת זכאותך לכספים בחשבון של עמית נפטר:

בדיקת הזכאות מתבצעת ע”י הצגת המסמכים הבאים*:

  1. תעודת פטירה של העמית.
  2. צו קיום צוואה או צו ירושה, בהתאם לנדרש.
  3. צילום ת.ז. עדכנית של הפונה.

איש קשר בדבר בדיקת הזכאות נמצא תחת הקישור “צור קשר”.*יובהר כי עשויים להיות טפסים ומסמכים רלוונטיים אחרים שידרשו.

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ