נושאי משרה בכירה

שםתפקיד
השופטת צילה צפת- סגנית בית משפט מחוזי תל אביבמנכ”ל
ראובן סווירימנהל כספים
ארנון שגביועץ משפטי
אפרת לוי תשובהמבקרת פנים
צבי ורדירואה חשבון מבקר
אלון שרידמנהל סיכונים
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ