נושאי משרה בכירה

שםתפקיד
השופטת צילה צפת- סגנית בית משפט מחוזי תל אביבמנכ”ל
ראובן סווירימנהל כספים
ארנון שגביועץ משפטי
רמי אלחנתימבקר פנים
צבי ורדירואה חשבון מבקר
אלון שרידמנהל סיכונים