נושאי משרה בכירה

שםתפקיד
השופטת צילה צפת- סגנית בית משפט מחוזי תל אביבמנכ”ל
ראובן סווירימנהל כספים
ארנון שגביועץ משפטי
אפרת לוי תשובהמבקרת פנים
צבי ורדירואה חשבון מבקר
אלון שרידמנהל סיכונים
גורג פאנוסממונה ציות ואכיפה
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ