חברי דירקטוריון

שםהשכלהעיסוק עיקריתפקיד בדירקטוריון
השופטת צילה צפתאקדמאיתסגנית נשיא בית משפט מחוזי ת”א- מנכ”לית הקרןחברת הדירקטוריון מטעם העמיתים
השופט נפתלי שילהאקדמאישופט בבית משפט מחוזי בתל אביבחברת הדירקטוריון מטעם העמיתים
השופט משה מכליסאקדמאיתשופט מחוזי, נשיא בית משפט השלום בבאר-שבע בדימוסחבר הדירקטוריון מטעם העמיתים
השופט חנן אפרתיאקדמאיתסגן נשיא בתי משפט השלום מחוז תל-אביב בדימוסחבר הדירקטוריון מטעם העמיתים
עמוס עוזניאקדמאיתמנכל מקצועי ודירקטורדירקטור מטעם המדינה
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ