חברי דירקטוריון

שםהשכלהעיסוק עיקריתפקיד בדירקטוריון
השופטת צילה צפתאקדמאיתסגנית נשיא בית משפט מחוזי ת”א- מנכ”לית הקרןחברת הדירקטוריון מטעם העמיתים
השופטת גיליה רבידאקדמאיתשופטת בית משפט מחוזי תל אביבחברת הדירקטוריון מטעם העמיתים
השופט משה מכליסאקדמאיתשופט מחוזי, נשיא בית משפט השלום בבאר-שבע בדימוסחבר הדירקטוריון מטעם העמיתים
השופט חנן אפרתיאקדמאיתסגן נשיא בתי משפט השלום מחוז תל-אביב בדימוסחבר הדירקטוריון מטעם העמיתים