חברי ועדות

ועדת השקעות

שםהשכלהתפקיד בוועדת השקעותהאם נציג מן הציבור
רוח חיים בן דוראקדמאיתיו”ר ועדת השקעותנח”צ
משה מכליסאקדמאיתמנכ”ל הקרן-נשיא בדימ`, חבר ועדת השקעותלא
דני צוראקדמאיתחבר ועדת השקעותלא

וועדת ההשקעות מתכנסת לפחות פעם בשבועיים.

ועדת ביקורת

שםהשכלהתפקיד בוועדת ביקורתהאם נציג מן הציבור
השופט בדימוס חנן אפרתיאקדמאיתחבר ועדהלא
משה מכליסאקדמאיתחבר ועדהלא

וועדת הביקורת מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה.

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ