דמי ניהול

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ , גובה דמי ניהול מקרן השתלמות לשופטים בגובה ההוצאות בפועל.

בשנת 2019 גבתה החברה דמי ניהול בשיעור ממוצע של: 0.45%