דמי ניהול

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע”מ , גובה דמי ניהול מקרן השתלמות לשופטים בגובה ההוצאות בפועל.

בשנת 2021 גבתה החברה דמי ניהול בשיעור ממוצע של: 0.37%

בשנת 2020 גבתה החברה דמי ניהול בשיעור ממוצע של: 0.39%

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ